Základní pokyny k

PŘEPRAVĚ LI-ION ČLÁNKŮ

Požadavky spojené s

PŘEPRAVOU ČLÁNKŮ A BALENÍ LI-ION

Články a akumulátory, které úspěšně prošly všemi vyžadovanými testy, jsou považovány jako vhodné k distribuci, přepravě a použití. Přeprava baterií a zařízení, která jsou bateriemi napájená, je také upravena následujícími předpisy:

ADR
Silniční přeprava

IMDG Code
Námořní přeprava

ICAO/IATA
Letecká přeprava

RID
Nákladní železniční přeprava

Vyjma rozdílů mezi jednotlivými druhy transportu je jeden požadavek společný: výrobci a dodavatelé litiových baterií a článků a zařízení, které je obsahují, musí zpřístupnit reporty z testů UN

Je předložení reportu z testů jediným požadavkem?

Nikoliv. Baterie musí být správně zabalené a označené. Následně je smíme přepravovat každým způsobem přepravy

Různé jsou pouze limity a požadavky na označení.

Baterie s nízkou energií

jsou běžně používané v zařízeních určených pro domácí použití jsou v některých případech oproštěny od splnění většiny požadavků pro přepravu.

Baterie s vysokou energií

Baterie s vyšším výkonem vyžadují obaly shodné s požadavky UN, po odizolování baterií od sebe mohou být použity obaly UN se specifikací „Y“, ty jsou běžně dostupné na trhu a baterie umístěné v zařízení mohou být transportovány v obyčejném, zpevněném obalu.

Jak přepravovat články, pokud výrobce není schopen předložit výsledky testů?

Články a baterie, ke kterým výrobce nemůže předložit výsledky testů, jsou považovány jako prototypy. Nezávisle na jejich energii a velikosti, jsou vyžadovány výrazně restriktivnější požadavky na balení, například povinnost využití nevodivé termické izolace vně balení. Navíc, pokud budou baterie bez testů poškozeny, nebo na nich bude zjištěna nějaká vada, bude potřeba je balit jednotlivě do obalů UN se specifikací „X“. Tyto obaly jsou výrazně dražší než „Y“ a jejich dostupnost na trhu je omezená. Navíc zneškodnění netestovaných článků a baterií není tak jednoduchá, jako u těch otestovaných. Ty bez testů mohou před zneškodněním způsobit požár.

Požadavky na výrobce obalů

Je důležité pamatovat i na další, velmi důležitý požadavek. Výrobce baterií, který nakupuje články pro jejich výrobu z dobrého zdroje a má k nim reporty z testů UN38.3, musí vyrobenou baterii opět plně otestovat.

Účelem je zjistit všechny konstrukční i projekční vady; prověřit, zda během spojování článků do baterie není žádný článek poškozen.

Mechanické poškození, zkrat nebo přehřátí jednoho z článků vyvolá řetězovou reakci. Požár baterie je v podstatě neuhasitelný bez použití speciálních hasících prostředků.

Podrobné informace OHLEDNĚ PODMÍNEK TRANSPORTU NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ ZÍSKÁTE U NAŠEHO PARTNERA

DGM POLAND Sp. z o.o.