LI-ION CELLÁK SZÁLLÍTÁSÁRA

vonatkozó alapvető útmutatások

LI-ION CELLÁK ÉS TELEPEK SZÁLLÍTÁSÁVAL

kapcsolatos követelmények

Azok a cellák és telepek, amelyek pozitív eredménnyel átestek az összes megkövetelt teszten, alkalmasak forgalmazásra, szállításra és használatra. A telepek és az általuk táplált berendezések szállítását az alábbi szállítási előírások szabályozzák:

ADR
közúti szállítás

IMDG Code
tengeri szállítás

ICAO/IATA
légi szállítás

RID
vasúti áruszállítás

Az egyes szállítási fajták közötti különbségek ellenére egy követelmény közös: a lítium cellák, telepek és a velük táplált berendezések gyártói és forgalmazói kötelesek bemutatni az UN tesztekről készült jelentést.

A tesztekről szóló jelentés az egyedüli követelmény?

Nem. A cellákat megfelelően be kell csomagolni és jelölésekkel ellátni. Ekkor minden szállítási módra alkalmassá válnak.

Csak a határértékek és a követelmények eltérőek.

Kis energiájú telepek:

általánosan használatosak a háztartási berendezésekben, és egyes esetekben mentesülhetnek a szállítási követelmények többsége alól.

Nagy energiájú telepek:

Az ilyen telepek csomagolása feleljen meg az UN követelményeknek; a telepeket elszigetelve egymástól használhatók az „Y“ specifikáció szerinti UN csomagolások. Ezek általánosan elérhetők a piacon, a berendezésekbe beszerelt telepek pedig közönséges, erős csomagolásban szállíthatók.

Hogyan szállíthatók a cellák, ha a gyártó nem tudja bemutatni teszteredményeket?

Azok a cellák és telepek, amelyekről a gyártó nem tudja bemutatni tesztelésről szóló jelentést, prototípusnak tekintendők. Teljesítményüktől és nagyságuktól függetlenül jóval szigorúbb csomagolási követelmények érvényesülnek, pl. nem vezető hőszigetelés alkalmazása a csomagoláson belül. Ráadásul a tesztek nélküli telepeket, ha meghibásodnak vagy rejtett hibájuk van, egyenként kell csomagolni „X“ specifikáció szerinti UN csomagolásba. Ezek a csomagolások jóval drágábbak, mint az „Y“, és a piacon csak korlátozottan érhetők el. Sőt, a tesztek nélküli cellák és telepek ártalmatlanítása sem olyan egyszerű, mint a tesztelteké. A nem teszteltek ugyanis az ártalmatlanítás megkezdése előtt tűzveszélyt okozhatnak.

Követelmények a pakettek gyártói számára

Még egy nagyon lényeges követelményt kell megemlíteni. Annak a gyártónak, aki jó forrásból vásárolja meg a cellákat a telepekhez, és van az elvégzett UN38.3 tesztekről jelentése, az általa összeállított telepeken köteles ismét elvégezni a teljes tesztelési eljárást.

Ennek a célja mindennemű konstrukciós és tervezési hiba feltárása; annak ellenőrzése, hogy a cellák telepekké való összeépítése során egy cella sem sérült meg.

Egy cella mechanikus sérülése, rövidzárlata vagy túlmelegítése láncreakciót válthat ki. Ha a telepek égnek, azt szinte lehetetlen megfékezni speciális oltóeszközök nélkül.

Részletes információkat a VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSÁRÓL PARTNERÜNK NYÚJT

DGM POLAND Sp. z o.o.