Podstawowe wytyczne dotyczące

transportu ogniw li-ion

Wymagania związane z

bezpieczeństwem transportu ogniw i pakietów li-ion

Ogniwa i baterie, które z pozytywnym wynikiem przeszły wszystkie wymagane testy, uważa się zdatne do dystrybucji, transportu i użytkowania. Transport baterii i urządzeń zasilanych bateriami regulują dodatkowo przepisy transportowe odpowiednio:

ADR
transport drogowy

IMDG Code
transport morski

ICAO/IATA
transport lotniczy

RID
transport towarowy koleją

Pomimo różnic w każdym z rodzajów transportu, jeden wymóg jest wspólny: producenci i dystrybutorzy ogniw, baterii litowych i urządzeń z nimi muszą udostępnić raport z testów UN.

Czy raport z testów to jedyny wymóg?

Nie. Ogniwa muszą zostać prawidłowo zapakowane i oznakowane. Wtedy możemy je przewozić każdym rodzajem transportu.

Różne są tylko limity i wymogi znakowania.

Baterie o małej energii

stosowane powszechnie w urządzeniach domowego użytku w niektórych sytuacjach mogą nawet być zwolnione spod większości wymogów przepisów transportowych.

Baterie o dużej energii

Baterie o dużej mocy wymagają opakowań zgodnych z wymogami UN, po odizolowaniu baterii od siebie można używać opakowań UN o specyfikacji „Y”, są one powszechnie dostępne na rynku, a baterie zamontowane w urządzeniu można przewozić w zwykłym, mocnym opakowaniu.

Jak transportować ogniwa, jeśli producent nie może przedstawić wyników testów?

Ogniwa i baterie, co do których producent nie może przedstawić raportu z testów traktowane są jako prototypy. Niezależnie od ich mocy i wielkości obowiązują już znacznie bardziej restrykcyjne wymogi pakowania, na przykład wymóg używania nieprzewodzącej izolacji termicznej wewnątrz opakowania. Dodatkowo baterie bez testów, kiedy ulegną uszkodzeniu lub będą miały wykrytą wadę, należy pakować pojedynczo w opakowania UN o specyfikacji „X”. Opakowania te są dużo droższe niż „Y” i ich dostępność na rynku jest ograniczona. Do tego utylizacja ogniw i baterii bez testów nie jest tak prosta, jak tych przetestowanych. Te bez testów zanim zostaną poddane utylizacji mogą powodować zagrożenie pożarem.

Wymogi dla producentów pakietów

Należy pamiętać o jeszcze jednym, bardzo istotnym wymogu. Producent baterii, który kupuje ogniwa do ich produkcji z dobrego źródła i posiada do nich raport z testów UN38.3, musi zbudowaną przez siebie baterię poddać jeszcze raz pełnej procedurze testowania. 

Ma to na celu wykrycie wszelkich wad konstrukcyjnych i projektowych; sprawdzenie, czy w procesie łączenia ogniw w baterię żadne z ogniw nie ulega uszkodzeniu. 

Uszkodzenie mechaniczne, zwarcie lub przegrzanie jednego ogniwa pociąga za sobą reakcję łańcuchową. Pożar baterii jest prawie niemożliwy do opanowania bez specjalistycznych środków gaśniczych.

Szczegółowych informacji dotyczących wymogów transportowych oraz pomocy w kwestiach formalnych możesz uzyskać u naszego partnera

DGM POLAND Sp. z o.o.