Podívejte se

na rozsah testů

Rozsah testů prováděných shodně s doporučením

UN38.3

Altitude Simulation - UN38.3.4.1

Thermal test - UN38.3.4.2

Vibration - UN38.3.4.3

Shock - UN38.3.4.4

External short circuit - UN38.3.4.5

Impact/Crush Test - UN38.3.4.6

Overcharge - UN38.3.4.7

Forced discharge - UN38.3.4.8

Doporučení ohledně

TRANSPORTU NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ

Rozsah testů prováděných shodně s doporučením

Norma Polska PN-EN 62133-2:2017

Test je prováděn na jednotlivých článcích

Baterie jsou v tepelně upravovaných krytech podrobeny působení vysoké teploty.
Plně nabité baterie jou vystaveny působení vysoké teploty, aby bylo možné vyhodnotit tepelnou odolnost krytu a izolace vůči působení vysoké teploty. Baterie je umístěna do komory o teplotě 70°C na 7 hodin. 3 ks

Test je prováděn na jednotlivých článcích

V rámci testu zkratu na baterii je prověřována ochrana baterie před požárem a výbuchem.
Plně nabité baterie s vynucenou chybou systému ochrany před vybitím jsou svírány pomocí kladného a záporného pólu baterie do vnějšího zkratového okruhu s rezistencí menší než 100 mΩ. Baterie jsou ve zkratu udržovány po dobu 24 hodin, případně do doby, kdy teplota baterie klesne na požadovanou hodnotu. 5 ks

Během testu volného pádu baterie je testována její odolnost před požárem a výbuchem.
Plně nabité baterie jsou vystavovány mechanickému úderu vyvolanému volným pádem baterie z výšky 1 metru na rovný, tvrdý povrch. Tento test je opakován tak, aby byly další nárazy náhodné. 3 ks

Test je prováděn na jednotlivých článcích

Test je prováděn na jednotlivých článcích

Během testu vynuceného přebití baterie je testována její odolnost před požárem a výbuchem.
Plně vybité baterie jsou vystaveny nabíjení určitým proudem a vhodně překročenou hodnotou napětí. Během testu je kontrolována teplota baterie do dobu, dokud baterie nevychladne, nebo se teplota neustálí v bezpečném rozsahu teplot. 5 ks

Test je prováděn na jednotlivých článcích

Během testu mechanické odolnosti baterie vůči vibracím a mechanickým úderům je testována její odolnost před vytečením, požárem a výbuchem.
Plně nabité baterie jsou pevně uchyceny na vibrační platformu a jsou vystaveny opakovaným vibračním testům s upravovanou frekvencí vibrací a amplitudě zrychlení. Testy jsou opakované pro všechny 3 osy možného umístění baterie vzhledem k rovině vibrační platformy.
V případě testů odolnosti vůči krátkodobým mechanickým úderům, jsou plně nabité baterie pevně umístěny do úderového testeru. Úderové testy jsou opakované pro všechny 3 osy možného umístění baterie vzhledem k rovině vibrační platformy.

3 ks

Test je prováděn na jednotlivých článcích

Máte nějaké dotazy?

Kontaktujte nás nyní

Podrobné informace

OHLEDNĚ PODMÍNEK TRANSPORTU NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ ZÍSKÁTE U NAŠEHO PARTNERA