sprawdź

zakres testów

Zakres testów wykonywanych zgodnie z rekomendacją

UN38.3

Test symulacji wysokości (Altitude Simulation) - UN38.3.4.1

Test temperatury (Thermal test) - UN38.3.4.2

Test wibracji (Vibration) - UN38.3.4.3

Test wstrząsów (Shock) - UN38.3.4.4

Test zewnętrznego zwarcia obwodu (External short circuit) - UN38.3.4.5

Test zgniatania (Impact/Crush Test) - UN38.3.4.6

Test przeładowania (Overcharge) - UN38.3.4.7

Test wymuszonego rozładowania (Forced discharge) - UN38.3.4.8

Rekomendacje dotyczące

Transportu towarów niebezpiecznych

Zakres testów wykonywanych zgodnie z normą

Norma Polska PN-EN 62133-2:2017

Test wykonywany na pojedynczych ogniwach

Akumulatory w osłonach formowanych cieplnie poddawane są próbie wysokotemperaturowej.

W pełni naładowane akumulatory są poddawane działaniu wysokiej temperatury, tak aby ocenić odporność  obudowy i osłon izolacyjnych na eksploatację w wysokiej temperaturze. Akumulator umieszcza się w komorze o temperaturze 70 °C przez 7 godzin.

Wymagana ilość: 3 sztuki

Test wykonywany na pojedynczych ogniwach

W ramach testu zwarcia elektrycznego zacisków akumulatora sprawdza się ochronę akumulatora przed pożarem i wybuchem.

W pełni naładowane akumulatory z wymuszoną usterką w systemie ochrony przed rozładowaniem są zwierane przez podłączenie dodatniego i ujemnego zacisku akumulatora do zewnętrznej pętli zwarciowej o rezystancji poniżej 100mΩ . Baterie pozostają w stanie zwarcia przez 24 godziny lub do momentu osiągnięcia wymaganego spadku temperatury baterii.

Wymagana ilość 5 sztuk.

Podczas testu spadku swobodnego akumulatora sprawdza się ochronę akumulatora przed pożarem i wybuchem.

 W pełni naładowane akumulatory są narażane na udar mechaniczny wywołany zrzucaniem z wysokości 1 metra na płaską i twardą powierzchnię. Test jest powtarzany w taki sposób, aby kolejne udary miały losowy charakter.

Wymagana ilość 3 sztuki.

Test wykonywany na pojedynczych ogniwach

Test wykonywany na pojedynczych ogniwach

Podczas testu wymuszonego przeładowania akumulatora sprawdza się ochronę akumulatora przed pożarem i wybuchem.

W pełni rozładowane akumulatory są poddawane ładowaniu z ustaloną wartością prądu ładowania przy odpowiednio przekroczonej wartości znamionowego napięcia ładowania. Podczas testu kontrolowana jest temperatura akumulatora do stanu, w którym akumulator ostygnie lub temperatura ustabilizuje się w bezpiecznym zakresie temperatur.

Wymagana ilość 5 sztuk.

Test wykonywany na pojedynczych ogniwach

Podczas testów wytrzymałości na wibracje i udary mechaniczne akumulatora sprawdza się jego ochronę przed wyciekiem, pożarem i wybuchem.

W pełni naładowane akumulatory są sztywno mocowane do platformy wibracyjnej i poddawane wielokrotnym testom wibracyjnym o modulowanej częstotliwości drgań i amplitudzie przyśpieszeń. Testy są powtarzalne dla wszystkich 3 osi położeń akumulatora względem płaszczyzny platformy wibracyjnej.

W przypadku testów odporności na krótkotrwałe udary mechaniczne, w pełni naładowane akumulatory są sztywno mocowane do testera udarowego. Testy udarowe są wielokrotnie powtarzane dla wszystkich 3 osi położeń akumulatora względem płaszczyzny platformy wibracyjnej.

 

Wymagana ilość 3 sztuki na każdy test.

Test wykonywany na pojedynczych ogniwach

Masz pytania?

skontaktuj się z nami

Szczegółowe informacje

na temat warunków transportu towarów niebezpiecznych uzyskasz u naszego partnera